Vi inbjuder  till föredrag med olika teman om Livsbearbetning

 

Onsdag den 29/1 2020 Seminarium om Själavård och Psykoterapi

Prästen, psykoterapeuten och författaren Ingvar Bengtsson föreläser och leder samtal.

Ingvar är verksam som terapeut och har varit stiftsprost i Göteborg, han har skrovit böckerna: ”Slog följe med dem”, ”Vad tjänar det till att prata?” och ”Rörelsen i stillhet och kraft”

Plats: Pingstkyrkan i Lidköping kl 9:00-12:00

Alla intresserade välkomna.

Anmälan senast 22 januari till Yvonne Jureheim:  yvonne.mk@lidkoping.org