23-24/10 2017  Tema Par-relationer 

Måndagen den 23 okt. kl. 19.00-21.00 på Nicolaigården.

”Varför blev det vi?” – om relationer som miljö för utveckling och mognad. Lars-Åke Grubbström m fl. En kväll för alla intresserade.

 

Tisdagen den 24 okt. kl. 9.00-12.00 i Missionskyrkan.

Seminarium: ”Vad sker med och i parrelationer i vår tid?”

En samling för medarbetare i de olika kyrkorna samt övriga intresserade.

Lars-Åke Grubbström och Kristoffer Nyman.