Vi inbjuder  till föredrag med olika teman om Livsbearbetning

 

Onsdag den 29/1 2020 hade vi ett  Seminarium om Själavård och Psykoterapi

Prästen, psykoterapeuten och författaren Ingvar Bengtsson föreläste och ledde samtal.

Ingvar är verksam som terapeut och har varit stiftsprost i Göteborg, han har skrovit böckerna: ”Slog följe med dem”, ”Vad tjänar det till att prata?” och ”Rörelsen i stillhet och kraft”

Seminariet blev väldigt uppskattat och tanken är att han ska återkomma längre fram när det är möjligt.