Vi inbjuder ibland till föredrag med olika teman om Livsbearbetning

I Oktober 2017  hade vi Tema Par-relationer: 

”Varför blev det vi?” – om relationer som miljö för utveckling och mognad. Lars-Åke Grubbström m fl.

 

Seminarium: ”Vad sker med och i parrelationer i vår tid?” Lars-Åke Grubbström och Kristoffer Nyman.

 

För närvarande har i inga färdiga planer för fler föredrag, men återkommer när det blir aktuellt.