Att vara människa innebär att vi är en del av ett större sammanhang där arbetet, skolan och fritiden ingår. Dessa sammanhang och vår tidigare historia sätter sin prägel på oss och

påverkar oss genom livet. Ibland stöter vi  på svårigheter och det finns situationer, som varje människa kan känna att hon inte klarar av själv.

 Känner du igen dig i något av följande:

 • Du har drabbats av sorg eller annan stor förlust
 • Du vill få stöd att komma vidare i livet
 • Du har dålig självkänsla eller sviktande självförtroende
 • Du har ångest eller lider av nedstämdhet
 • Du lider av skuld eller dåligt samvete
 • Du upplever relationsproblem
 • Du har varit utsatt för övergrepp
 • Du bär på svåra upplevelser
 • Du går igenom en kris
 • Du vill ha hjälp med stresshantering  eller gränssättning
 • Du vill samtala kring existentiella frågor

 

Parterapi

Dialogen erbjuder nu också samtal för par. Relationer slits hårt i vårt moderna samhälle, skall fylla många behov, ”vardagspuzzlet” är inte alltid lätt att lägga. Efter en tid kan mönster utvecklas i  relationen som blir påfrestande för antingen en av er eller båda och det kan vara svårt att hitta till ett konstruktivt förhållningssätt till varandra. Dialogen vill möta behov av fördjupad kommunikation och konstruktiv dialog mellan par oavsett samlevnadsform och sexuell läggning.

Har Ni behov av en utomstående (professionell) part för:

–        att hitta sätt att hantera en aktuell kris i relationen?

–        att fördjupa förståelsen av varandra?

–        att få igång eller fördjupa kommunikationen mellan er?

–        att på ett konstruktivt sätt vårda relationen?

–        att emotionellt bearbeta planer på separation?

 

Våld i nära relationer

Dialogen har även mottagning för män som varit med i situationer av våld i nära relationer.