Psykoterapeutiska samtal kan beskrivas som ett samarbete mellan två människor: den sökande och terapeuten. I samtalet utforskas den aktuella livssituationen. Det finns plats för både möjligheter och utmaningar. När det behövs kan det ge en djupare förståelse för bakgrunden till den situation som är. I mötet kan det födas möjligheter att hantera sin situation

Oavsett vilka behov du har börjar vi alltid här och nu för att se hur vi tillsammans kan gå vidare. 

Det kan handla om några få samtal till en längre terapeutisk kontakt.  

Vi har nu också möjlighet att erbjuda samtal för par. Läs mer på nästa flik.