Vad är Dialogen?

Dialogen är ett forum som erbjuder psykoterapeutiska samtal, där också den existentiella sidan av livet får finnas med. Dialogen riktar sig till alla oavsett tro och livsåskådning.

Vilka står bakom Dialogen?
Det är LKS – Lidköpings Kristna Samarbetsråd, som står bakom Dialogen. LKS är ett samverkansorgan mellan kyrkorna i Lidköpingsbygden.

 

Klicka på flikarna ovan för att läsa mer om vad Dialogen erbjuder.