Vad är Dialogen?

Dialogen är ett forum som erbjuder psykoterapeutiska samtal, där också den andliga sidan av livet får finnas med. Vi vill försöka skapa förutsättningar för denna helhetssyn på människan.

Vilka står bakom Dialogen?
Det är LKS – Lidköpings Kristna Samarbetsråd, som står bakom Dialogen. LKS är ett samverkansorgan mellan kyrkorna i Lidköpingsbygden.

Dialogens arbetssätt
Dialogens arbete sker på psykodynamisk, systemteoretisk (relationsfokuserat)  grund. Utgångspunkten för samtalen är givetvis den sökandes egna önskemål och behov.