Vad är Dialogen?

Dialogen är ett forum som erbjuder psykoterapeutiska samtal, där också den andliga sidan av livet får finnas med. Dialogen riktar sig till alla oavsett tro och livsåskådning.

Vi inbjuder också till föredrag och seminarier om livsbearbetning, 23-24/10 2017 se särskild flik om detta.

Vilka står bakom Dialogen?
Det är LKS – Lidköpings Kristna Samarbetsråd, som står bakom Dialogen. LKS är ett samverkansorgan mellan kyrkorna i Lidköpingsbygden.